KDO SMO?

vizija in poslanstvo

Postati želimo ključni del slovenskega nepremičninskega trga s poudarkom na najboljši uporabniški izkušnji.

Nepremičninska agencija GHAUS s kvalitetno storitvijo in modernim dotikom svojim strankam pomaga, da skupaj dosežemo odlične rezultate pri prometu z nepremičninami. Zavedamo se, da so nepremičnine velik del premoženja vsakega posameznika, zato je glavni motiv pri našem delu povzdigniti nivo vašega bogastva. S trdim delom in transparentnostjo zagotavljamo zanesljivo, konkurenčno in profesionalno storitev nepremičninskega posredovanja.

Naše izkušnje

Jedro naših izkušenj tvorijo nakup in prodaja (ter najem in oddaja) stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov. Prav tako se v isti meri spoznamo na stavbna, kmetijska in druga zemljišča in promet z njimi. Pri posredovanju smo izredno uspešni, ker imamo ogromno obstoječo bazo strank s katerimi sodelujemo, prav tako smo povezani z lokalnimi nepremičninskimi agencijami in agencijami iz sosednjih držav (Hrvaška, Italija, Avstrija). Obvladamo in urejamo tudi upravne postopke v povezavi z nepremičninami. V povezavi z našim pravnim oddelkom nudimo tudi pravno svetovanje in sestavo listin – prodajne, menjalne, darilne pogodbe, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o preužitku, pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice in vseh drugih listin na področju prometa z nepremičninami. Zelo veliko izkušenj imamo tudi z ureditvijo pogodbenih razmerij za vzpostavitev etažne lastnine. Pri tem urejamo tudi druga stvarno pravna razmerja, sestavljamo zemljiškoknjižna dovolila, opravljamo vpise in izbrise zastavnih pravic kakor tudi urejamo služnosti in druga stvarna bremena. Za razliko od drugih nepremičninskih agencij se ukvarjamo tudi z svetovanjem pri prodaji in nakupu nepremičnin v insolventnih postopkih. Našim strankam nudimo celovito davčno svetovanje pri vseh oblikah prometa z nepremičninami in pomoč pri pridobivanju sredstev za nakup nepremičnin.

Naše vrednote

Poštenost – Na naši poslovni poti nas vedno vodita visoka raven morale in poštenosti.

Varnost – Pri nas ne rabite skrbeti, da bi šlo kaj narobe, ker se vedno držimo dobre poslovne prakse.

Odličnost – Stremimo k temu, da smo najboljši pri vseh naših storitvah.

Sodobnost – Smo v koraku s časom in se stalno prilagajamo.

Ustvarjalnost – Vedno vzamemo v premislek vse možnosti in z našimi idejami najdemo rešitev za vsak posamezen primer.